Räddningskit för självevakuering 20, 30 eller 50m

Kit för självutrymning 20, 30 eller 50 meter.

Detta enkla, lätta självevakueringskit är avsett att användas från en identifierad arbetsstation på höjden, där det kanske inte är obligatoriskt att bära en fallskyddssele. Denna enhet gör det möjligt att evakuera systemanvändaren nedåt.

Satsens sammansättning:

- En räddningstriangel 

- ett halvstatiskt rep längd 20, 30 eller 50 meter med en trippellåsande karbinhake.

- en nedförd

- 2 förankringsband, 1,50 m 

- 4 trippellåsande karbinhakar

- en cylindrisk säck

Välj en variant:

Pris från 5 495,00 kr
exklusive fraktkostnad