Bison Underlagstak

Bison Underlagstak är ett P-märkt diffusionstätt, vattenavledande underlagstak av armerad HD-polyeten som är belagd med LD-polyeten på båda sidor. Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Bison Underlagstak är genomtrampningsäkert.

Underlagstaket är luft- och ångtätt. Montering görs parallellt eller vinkelrätt över takfallet. Avstånd mellan takstolarna får maximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14˚.

Underlagstaket används som ett vattenavledande skikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondens och eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket. Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen.


Vikt: ca 145 g/m2
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m
Längd: 25, 50 & 100 m
Ånggenomgångsmotstånd: >1,5x10⁶ s/m
Rivhållfasthet: L: 600 / T: 600 N
Draghållfasthet: L: 15 / T: 15 kN/m
Brottöjning: L: 15 / T: 15 %
Vattentäthet: Tät vid 200mm VP
Genomtrampningstest: >2,2 kN 

Välj en variant:

Pris från 679,00 kr
exklusive fraktkostnad