Bison DiffTak

Bison DiffTak är ett P-märkt, diffusionsöppet och genomtrampningssäkert underlagstak. Produkten bygger på senaste tekniken: Monolithic. Bison DiffTak monteras under yt-skiktet, ovanpå takstolarna. Luftspalt mot underlaget behövs ej, duken läggs direkt på isoleringen.

Bison DiffTak skyddar takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Materialet tillåter invändig vattenånga att transporteras ut samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Materialets goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem.

Den låga vikten och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb.

Benämns även som: Diffusionsöppet underlagstak, Difföppet underlagstak


Vikt: 235 g/m2
Klisterkanter: 2 st
Längd: 25m & 50m
Bredd: 1,5 m (upp till 3 m möjlig)
Ångtäthet: 4,3x10³ s/m (sd: 0,11 m)
Vattentäthet: W1
Vattenpelare: > 4 m
Temperaturbeständighet: - 40° C - + 90° C
Rivstyrka: L: >250 N, T: >250 N
Brottöjning: L: 55%, T: 60%
Draghållfasthet: L: 320 N/5 cm, T: 470 N/5 cm
Brandklass: E

Välj en variant:

Pris från 1 565,00 kr
exklusive fraktkostnad