Bison Ångbroms

Bison Ångbroms är P-märkt och används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Bison Ångbroms fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd i vägg och Bison DiffTak/Bison DiffTak 175 i tak.

Bison Ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr. Därigenom under-lättar ångbromsen för eventuell byggfukt att torka ut/andas ut. Med Bison Ångbroms bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Ångbromsen passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.


Vikt: 120g/m2
Längd: 25m & 12,5m (standard)
Bredd: 2,8m (standard)
Ångtäthet: ca 140x10³ s/m, sd-värde 4 m
(Jämför med Bison Vindskydd: <0,5 m, Bison DiffTak: 0,11 m)
Rivstyrka: 195 N
Brottöjning: ca 50 %
Draghållfasthet: ca 200 N/5 cm
Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)

Välj en variant:

Pris från 599,00 kr
exklusive fraktkostnad